Skip to main content

Pas godt på dine tagrender – så passer de på dit hus

Tagrenderne på dit hus leder vand væk fra taget og videre væk fra huset. Hvis du fjernede tagrenderne fra dit hus, ville du ikke bemærke den store forskel her og nu. Men i løbet af kort tid ville det føre til store skader både udvendigt og indvendigt i dit hus.

Introduktion til tagrender

Du skænker dem måske sjælden en tanke – dine tagrender, men de er enormt afgørende for at sikre facaderne på dit hus mod fugtskader. Fugt i husets facader fører til nedbrud af murer, puds og træværk, og der vil opstå råd- og svampeskader som følge heraf. Det er derfor meget vigtigt at vedligeholde dine tagrender for at sikre en lang levetid af dit hus.

Tagrenderne er det mest skrøbelige og udsatte sted på dit hus, og du bør derfor løbende holde øje med, at de fungerer som de skal. Du skal sikre, at de ikke er tilstoppede eller utætte.

Der falder i Danmark gennemsnitligt 792 mm regn om året. Det betyder, at selv et lille tag på 100 m2 årligt afleder 79,2 tons vand. Alt dette vand skal finde vej gennem dine tagrender og nedløbsrør, for at undgå at vandet laver skader på dit hus.

Opbygning af tagrendesystemet

tagrendens elementer

Dit tagrendesystem skal i alt sin enkelthed sikre at vandet fra taget ledes væk fra husets vægge og fundament. Tagrendesystemet består af selve tagrenden, der hænger under tagets udhæng (også kaldet tagfoden), hvor den opsamler det vand, der løber ned af taget. Tagrenden er opbygget af en række mindre stykker tagrende, der er limet eller loddet sammen i en række samlinger.

Tagrenden holdes fast af rendejern, som om monteret på huset med omkring 0,5 meters afstand. Tagrenden er monteret således at ca. 1/3 af tagrendens åbning stikker ind under taget, og resten (2/3) af tagrenden stikker ud under taget. Hældningen af tagrenden skal være mindst 1 cm pr. meter (1 % hældning) i retning mod et nedløbsrør, sådan at vandet ledes væk fra tagrenden.

Et eller flere steder langs tagrenden sidder nedløbsrør, der fører vandet fra tagrenden og ned til afløbsbrønden, hvorfra vandet ledes væk fra huset. Nedløbsrøret er fastgjort til husets væg med en række såkaldte hængselstifter. Afløbsbrønden der starter ved bunden af nedløbsrøret kaldes også for en sandfangsbrønd, i det at sand og grus opsamles i bunden af brønden, så det ikke medfører tilstopning i rørene, der leder vandet væk fra brønden. Ved overgangen mellem brønd og nedløbsrør sidder typisk en krave, der både sikrer en pæn overgang mellem nedløbsrøret og brønden. Lideledes sikrer den at vandet bliver ført ned i brønden uden spild til omgivelserne.

sandfangsbrønd visuel

Opbygning af en nedløbsbrønd (også omtalt som sandfangsbrønd).

Mulige problemer med dine tagrender

Da tagrenderne sidder ude i vejr og vind året rundt, udsættes de for en masse slid og snavs, der kan medføre tilstopning eller utætheder. Derudover kan tagrenderne være konstrueret forkert, eller de er ikke korrekt dimensioneret til at håndtere den kraftige regn, vi har oplevet de senere år. Der er derfor stor risiko for, at der kan opstå en lang række problemer med dine tagrender. I det følgende vil vi gennemgå de problemer, vi typisk møder i tagrendesystemer.

Ingen dækning af forsikringen

Først og fremmest er det vigtigt at holde sig for øje, at skader der sker som følge af misvedligeholdelse af dig hus ikke dækkes af din husforsikring. Det vil sige, at hvis du undlader at passe dit tagrendesystem, og denne misvedligeholdelse fører til skader på dit hus, vil din husforsikring ikke dække disse skader. Derfor er det på alle måder enormt vigtigt at du passer på dit tagrendesystem.

fugtskade i hus

Fugt i kælder som følge af tilstoppet afløbsbrønd.

Tilstopning

Tagrenderne vil jævnligt blive tilstoppede af blade, mos, grannåle, grene, sand og slam. Ligeledes vil nedløbsrøret og selve afløbsbrønden også kunne stoppe til. I sådanne tilfælde vil vandet ikke kunne blive ledt væk, og vil hurtigt føre til skader på dit hus.

tilstoppet tagrende

Tagrende tilstoppet med mos. Løvristen forhindrer at nedløbsrøret ikke også er stoppet til.

Bagfald

Bagfald på tagrenden, sådan at vandet ikke bliver ført frem til nedløbsrøret, medfører at vandet vil løbe ud over tagrenden. Ved mindre bagfald vil vandet blive ledt væk, men der vil altid stå vand tilbage i tagrenden, hvilket kan føre til frostsprængninger med huller i tagrenden til følge. Er dine tagrende lavet af metal, vil stillestående vand også føre til forhøjet tæring af metallet, som med tiden fører til utætheder.

For lav placering

Er tagrenden placeret for lavt under tagfoden, vil vandet have risiko for at løbe forbi tagrenden. Ligeledes vil der, for en lavthængende tagrende, være større risiko for, at vandet sprøjter ud af tagrenden og ned på facade og træværk.

For lille dimensionering

Tagrendesystemet kan være konstrueret for småt, sådan at vandet ikke bliver ledt hurtigt nok væk. En for lille dimensionering kan skyldes en oprindelig konstruktionsfejl, hvis taget er vurderet til at afgive mindre vand end der reelt gør. Klimaændringer fører til kraftigere regnskyl, som kan medføre, at tagrendesystemet ikke kan følge med. Eller der kan være sket en ændring i tagkonstruktionen eller tagrendesystemet, der gør, at der pludselig bliver ført større mængder vand til tagrenden eller nedløbsrøret.

Utætheder

Frost, sol og blæst slider hårdt på tagrendesystemet, og vil med tiden føre til at der dannes utætheder. Disse utætheder vil typisk opstå i samlingerne eller enderne af tagrenden, samt i overgangene fra tagrende til nedløbsrør og fra nedløbsrør til brønd. Står der vand i tagrenden pga. møg eller tilbagefald er der risiko for frostsprængninger. Ligeledes er der risiko for frostsprængninger i nedsivningsbrønden, hvis denne er stoppet til.

utæt tagrende

Utætheder på tagrender eller nedløbsbrønde kan medføre indtrængende fugt i huset.

Skjulte tagrender

Nogle huse fra 60erne og 70erne er konstrueret på en sådan måde, at tagrenderne ikke kan ses nedefra. Sådanne tagrender er typisk skjult af en trækonstruktion der er bygget op omkring tagrenden. Der vil derfor være forhøjet risiko for, at vand fra disse tagrender kan sprede sig til fugt, råd og svamp i træet omkring tagrenderne. Sådanne tagrender kræver ekstra stor opmærksomhed.

skjult tagrende

Skjulte tagrender er pakket ind i sternbrædder, så de ikke kan ses fra jorden. Der er forhøjet risiko for at vand fra tagrende kan føre til fugt- og rådskader i de omkringliggende sternbrædder.

Tilstoppet afløbsbrønd

Med tiden vil afløbsbrønden typisk sande til eller stoppe helt til, sådan at dens evne til at aflede vand er stærkt reduceret eller helt forsvundet. Dette kan være enormt kritisk, da regnvandet i dette tilfælde vil løbe ud omkring brønden, som typisk ligger tæt på husets sokkel. Der vil derfor være stor risiko for, at vandet trækker ind i husets sokkel og videre op i murværket. Har man kælder, vil man typisk opleve at fugten trækker ud i kælderens vægge og lofter.

Dertil kommer, at vand der ophobes i afløbsbrønden kan føre til frostsprængninger med utætheder i brønden til følge. En frostsprunget brønd vil herefter være en usynlig utæthed i dit tagrendesystem, og vil først blive opdaget når vandet fører til at synlig skade på sokkel, mur eller kælder.

Alle ovennævnte problemer fører til, at vandet ikke bliver ledt væk fra huset og dermed forårsager nedbrydninger i facade og sokkel. Fugt i vægge, murer og lofter kan føre til nedbrud af puds og fuger, samt føre til svamp og råd. I værste fald må kældervægge og vægbeklædninger rives ned, mure må repareres og dele af huset udskiftes.

Alle ovennævnte problemer fører til, at vandet ikke bliver ledt væk fra huset og dermed forårsager nedbrydninger i facade og sokkel. Fugt i vægge, murer og lofter kan føre til nedbrud af puds og fuger, samt føre til svamp og råd. I værste fald må kældervægge og vægbeklædninger rives ned, mure må repareres og dele af huset udskiftes.

afløbsbrønd

Afløbsbrønden er også en del af dit tagrendesystem, som du skal huske at holde øje med.

Få professionel hjælp til at rense dine tagrender

Hos Halbergs tilbyder vi professionel hjælp til at tømme dine tagrender. Vores udstyr består af en kraftig støvsuger med et skaft, der kan forlænges helt op til 11 meter. På denne måde kan vi både rense tagrender, der sidder utilgængeligt højt til vejrs, og tagrender der sidder tæt på jorden.

På hovedet af støvsugeren, helt oppe ved tagrenden, sidder et kamera, så vi kan se hvad vi laver og sikre os, at vi får alt snavs med. Støvsugeren opsamler alt det møg vi suger ud, og der er derfor ingen problmer med møg der falder ved siden af tagrenden, så det ender på taget eller i haven.

halbegs tømmer tagrende

Professionel støvsugning af tagrende.

Sådan passer du dine tagrender

Tilstopning af tagrenden, på grund af nedfaldne blade og slam, er et årligt tilbagevendende problem. Det er derfor vigtigt, at du har en stige eller noget højt at stå på, så du kan komme op og kigge ned i din tagrende. For at undgå at beskadige tagrenden med stigen, skal du sikre dig, at stigen stilles ved et rendejern.

På de steder hvor der sidder et rendejern, er tagrenden bedst understøttet og derfor mindre sårbar for at blive bukket eller flække. Hvis tagrenderne ikke sidder alt for højt oppe, kan der alternativt anvendes en wienerstige eller en trappestig, som kan stå selv uden at støtte på tagrenden. 

Sådan renser du dine tagrender

Så snart du har adgang til tagrenden, kan du begynde at fjerne det materiale der måtte have ophobet sig i den. Det er typisk nemmest at fjerne det med hånden, men en flaske hvor bunden er skåret af, eller en lille graveske, kan også være gode hjælpeværktøjer til denne opgave. Vælger du at bruge hænderne, kan du med fordele anvende et par handsker.

Hvis du ikke vil have brune blade og slam fra tagrende til at ligge og flyde rundt i haven, kan du tage en spand med op på stigen. Alternativt kan der stilles en trillebør tæt på stigen, og materialet fra tagrenden kan kastes direkte ned i den.

Til slut kan det sidste bundslam og alger vaskes af med en grov børste (f.eks. en gammel opvaskebørste), og der kan afslutningsvis skylles efter med en haveslang eller en spand vand. Når tagrenden er helt vasket af, kan du bedre se om der er nogen skader, utætheder og om hældningen er i orden.

rensning af tagrende

Anvend en tagrenderenser

Der findes også en række mere avancerede hjælpemidler til at rense tagrenden med. En gruppe af løsninger er baseret på, at et stykke værktøj, som skal bruges til at rense tagrenden med, er placeret for enden af en teleskopstang. Værktøjet for enden af teleskopstangen kan så f.eks. bestå af en børste eller en lille plade, som skidt og møg kan børstes og skrabes ud med. Ulempen ved at bruge dette værktøj er, at man ikke kan se hvad man laver nede i tagrenden, og om man får det hele med op. Der er også risiko for at man får skubbet møget ned i nedløbsrøret, med tilstopning til følge.

Robot til rensning af tagrenden

Man kan i dag også få en robot, som kan sættes ned i tagrenden. Med en fjernbetjening kan du styre hvilken vej den skal køre. Robotten kører frem på larvefødder med en lille børste monteret i fronten, som pisker bladene ud over kanten af tagrenden. Ulempen ved robotten er at den pisker møget ud i hele haven, og at den kan have svært ved at håndtere større stykker grene eller massive tilstopninger. Men bruger man robotten ofte, vil der ikke være mere møg i tagrenden, end at den vil kunne håndtere det.

stige op til tagrende på lille hus

Det kan være en god løsning at kaste møg fra tagrenden ned i en trillebør.

Sådan tømmer du sandfangsbrønden

Mange er ikke klar over det, men sand og slam fra tagrenden bliver fanget og opsamlet i bunden af afløbsbrønden. Derfor kaldes denne brønd også for en sandfangsbrønd. Hvis ikke alt dette bundslam fjernes engang imellem vil brønden stoppe til. Dækselet til sandfangsbrønden kan løftes af, f.eks. med en skruetrækker, og sandet graves op med en kloakrenser. For at tjekke om brønden fungerer korrekt fyldes den op med vand, og det tjekkes om vandet bliver ledt væk fra sandfangsbrønden. Er røret der fører vand væk fra sandfangsbrønden tilstoppet, skal det renses med en rensespiral.

tømning af sandfangsbrønd

Der anvendes en kloakrenser til at tømme sandfangsbrønden for sand og slam. Dette bør gøres en gang om året.

Sådan renser du et tilstoppet nedløbsrør

Opdager du, at nedløbsrøret er stoppet til, er der forskellige veje til at løse det. Hvis nedløbsrøret kan skilles ad, er det typisk den nemmeste måde at få adgang til røret. Så snart røret er afmonteret, kan tilstopningen fjernes ved at stikke en pind eller lignende ind i røret.

Kan røret ikke sådan lige skilles ad, kan der anvendes en rensespiral (også kaldet en rensesplit). En rensespiral består af en land fleksible wire med en spiral i enden, som også kan anvendes stil at rense andre tilstoppede rør i hjemmet. Rensespiralen føres ind fra den ene ende af nedløbsrøret ind til den støder på tilstopningen. Med rensespiralen kan tilstopningen skubbes løs og trækkes ud, uden at røret skal skilles ad. Hvis materialet i røret sidder godt fast, kan det være nødvendigt at dreje wiren i urets retning, sådan at spiralen borer sig ind i tilstopningen, og dermed kan tage bedre fat. 

Hvis disse metoder ikke fungerer, skal der anvendes en højtryksspuler til at få møget blæst ud med.

rensespiral til tagrende

Rensespiralen kan føres ind både fra bunden og toppen af det tilstoppede nedløbsrør.

Sådan undersøger du dine tagrender for utætheder

Når dine tagrender er tømt og renset, kan du undersøge tagrendesystemet for utætheder ved at hælde vand i tagrenden. Hæld en spand vand i tagrenden, eller endnu bedre, læg haveslangen i tagrenden og følg vandstrømmen gennem systemet. På denne måde kan du se om vandet løber imod nedløbsrøret, og om vandet drypper fra utætheder i tagrenden.

Løft kraven i overgangen til brønden for at se, at vandet kommer ud her. På denne måde sikrer du, at nedløbsrøret ikke er tilstoppet. Hæld dernæst vand i brønden, for at tjekke om denne er tilstoppet, eller om vandet forsvinder væk som det skal. Hvis der står et vandspejl tilbage i bunden af brønden flere minutter efter, at du har hældt vandt i, eller løber brønden decideret over, så fungerer brønden ikke efter hensigten og skal rensens. Se beskrivelsen længere nede om hvordan du renser afløbsbrønden.

Du kan naturligvis også lave disse undersøgelse mens det regner. Men det er ikke den bedste måde at gøre det på, da det kan være svært at kontrollere, hvor meget vand der kommer ind i systemet mens det regner. Derudover kan det være svært at afgøre om dryppende vand kommer fra en utæthed i tagrenden eller fra regn der slår ind udefra.

undersøger tagrende for utætheder

Hæld vand i tagrenden for at se om det drypper fra nogle utætheder. Sæt evt. en klud i afløbet, så vandet ikke når at forsvinde mens du kigger.

Sådan undersøger du om dine tagrender er monteret korrekt

Opdager du, at vandet i tagrenden ikke løber imod nedløbsrøret, eller står der vand tilbage i tagrenden når du stopper tilførselen af vand, så skal der rettes op på din tagrende. Ofte vil du selv kunne rette op på den ved at vride i rendejernene. Er dette indgreb ikke nok til at opnå den ønskede hældning, skal der decideret flyttes på rendejernene.

Hvis du sprøjter vand på dit tag, eller observerer taget mens det regner, vil du kunne se om tagrende opsamler alt det vand der løber af taget. Lav undersøgelsen både under let og kraftig regn for at se om tagrenden fungerer i begge tilfælde. Sidder tagrenden for langt ude eller for langt inde i forhold til tagfoden, risikerer man at vandet løber ved siden af. I dette tilfælde skal rendejernene justeres ind eller ud for at opfange vandet korrekt. Tagrenden bør sidde sådan at 1/3 af renden er dækket af taget og 2/3 stikker ud under tagkanten.

Overkanten af tagrenden skal flugte med den laveste del af taget. Sidder tagrenden længere nede end det, er der risiko for at vandet ikke bliver ordentligt opfanget af tagrenden, og dermed løber ved siden af. I denne situation er det ligeledes nødvendigt med en justering af rendejernene for at opnå korrekt placering af tagrenden.

vand i tagrende

Står der vand tilbage i tagrenden efter regnvejr, skal hældningen på tagrenden justeres, eller nedløbsrøret skal renses.

Sådan renser du en tilstoppet afløbsbrønd

tilstoppet afløbsbrønd

Er afløbsbrønden ved bunden af nedløbsrøret stoppet, er det nødvendigt at få renset den, så vandet igen kan komme væk. Første skridt er at løfte kraven op, så blade og slam der gemmer sig herunder kan fjernes. Er det ikke nok til at få vandet til at løbe ned i brønden, skal der renses nede i brønden med en rensespiral.

Brønden kan være tilstoppet to steder. Enten i det øverste rør mellem nedløbsrøret og brønden, eller i vandlåsen hvorigennem vandet ledes væk fra brønden. Ved at fylde brønden helt op med vand, kan det tjekkes om vandet bliver ledt væk fra sandfangsbrønden. Er røret der fører vand væk fra sandfangsbrønden tilstoppet, skal det renses med en rengøringsspiral. Rensespiralen føres ind i røret, hvorefter at spiralen drejes ind i tilstopningen, for at få godt fat i det ophobede materiale inden det trækkes ud. Lykkes det ikke at få hul igennem med en rensespiral, skal der anvendes højtryksspuling.

Har brønden været stoppet i længere tid, kan der være opstået frostsprængning i brøndes sidder. Tjek derfor om der kan ses nogle sprækker i brøndens sidder. Hvis du identificerer sådan sprængninger, bør du hurtigst muligt få professionel hjælp til at udbedre disse skader.

mulige tilstopninger af tagrende visual
Ud over tagrenden, kan nedløbsrøret og afløbsbrønden også stoppe til. 

Vær opmærksom på at tilstopninger kan opstå flere forskellige steder i dit tagrende- og brøndsystem. Ofte kan tilstopninger fjernes med en spiralrenser.

Få professionel hjælp til at rense og efterse dine tagrender

Ønsker du hjælpe til at få tømt dine tagrender, og få efterset om tagrender, nedløbsrør og afløbsbrønde er som de skal være? Du er velkommen til at tage kontakt til os hos Halbergs. Vi står klar til at hjælpe dig med dine tagrender. Udfyld formularen herunder, og få din pris med det samme.

Sådan reparerer du huller og utætheder

Utætheder i tagrender kan lappes på forskellige båder alt efter tagrendens materiale og omfanget af skaden. For at opnå et godt resultat er det vigtigt, at der rengøres grundigt omkring skaden inden lappemiddel eller lim påføres området.

Bitumentape

For mindre utætheder i tagrenden findes der forskellige tjærebaserede produkter, som kan kommes på utætheden. Et eksempel på et sådan produkt er bitumen, som kan købes som tape (bitumentape). Inden tapen kommes på, fjernes alt synligt møg fra tagrenden. På tagrender af plastisk sidder der ofte usynlige fedtrester tilbage efter den grove rengøring, som skal fjerens med sæbevand eller sprit. Når området er helt tørt, kan bitumentapen kommes på området omkring utætheden.

For tagrender lavet af metal skal området der skal lappes børstes grundigt med et stålbørste. Herefter fejes støv væk fra området, og der tørres til sidst af med en fugtig klud for at sikre sig at alt støv er fjernet.

Når tagrenden af fuldstændig rengjort, lægges tapen på områdes med skaden og trykkes fast. Være sikker på at du placerer tapen det rigtige sted i første forsøg, da det klæber sig kraftigt til tagrenden, og derfor kan være svær at flytte igen. Bitumen findes også som fugemasse på tube. Anvendes bitumen i denne form, bør der trykkes et stykke fleksibelt væv ned oven i bitumen, efter at materialet er påført på tagrenden.

Jungkeit Vandfast

Et andet produkt på markedet er Jungkeit Vandfast, som, lige som bitumen, er et tjærelignende produkt. Jungkeit Vandfast indeholder fibre, som gør at det kan smøres direkte på uden at tilføre ydereligere forstærkninger i form af væv.

Nyt stykke tagrende uden på skaden

Et større hul i tagrenden kan repareres ved at lime et nyt stykke tagrende uden på den gamle og på denne måde lappe hullet. Området omkring hullet afvaskes grundigt, inden en vandtæt lim smøres på området (f.eks. silikonelim). Herefter trykkes det nye stykke tagrende på plads oven på hullet.

Udskift et stykke tagrende

En større skade kan også repareres ved at udskifte det beskadigede område af tagrenden. Det gøres ved at save igennem tagrenden på begge sider af skaden og fjerne det beskadigede område. Et nyt stykke tagrende indsættes der hvor det gamle stykke blev fjernet, og to samlestykker limes på i hver ende af det indsatte stykke. Limen påføres i et område på 2 cm på hver side af overgangene mellem det gamle og nye stykke tagrende. Samlestykket trykkes først fast på bagsiden af tagrenden og trykkes derefter ind på limen hele vejen rundt. Husk at anvende en vandtæt lim (f.eks. silikonelim).

Lappe tagrender af metal

Tagrender lavet af jern, zink, aluminium eller kobber er loddet sammen i samlingerne. Over tid vil tagrender i metal tære, og samlingerne, som er de svageste steder, vil typisk være de første steder hvor tæringen fører til utætheder. Nogle gange kan man slippe afsted med lappe disse utætheder med tjærebaserede produkter som nævnt ovenfor. Hvis dette ikke virker, er man nødt til at reparere lodningerne. Her får du muligvis brug for hjælp fra en blikkenslager.

Sådan forebygger du tilstoppede tagrender

Nedfaldne blade er oftest det største problem for tagrenderne. Stopper dine tagrender ofte til pga. blade, kan det være nødvendigt at beskære eller decideret fælde træer i nærheden af huset. På denne måde fjernes kilden til problemet.

Nedløbsrøret kan være besværligt at tømme hvis det først stopper til. For at undgå tilstopning af nedløbsrøret, kan der placeres en løvrist nede i tagrenden oven på nedløbet, sådan at blade ikke kan finde vej ned i røret. Dette er en billig og nem forebyggelse af et besværligt problem.

løvrist

En løvrist forebygger tilstopning i nedløbsrøret, og monteres hurtigt og nemt.

Der kan også installeres et løvfang i hele tagrendens længde. Der findes forskellige løsninger på markedet, enten i form at et net der sidder ved tagfoden og opfanger blade og grene der skylder ned af taget. En anden løsning er en tagrendebørste, som ligner en lang flaskerenser, som lægges ned i hele tagrendens længde. På denne måde kan kun vand og snavs finde vej ned i tagrenden, hvorimod blade og større genstande bliver liggende oven på børsten. For begge løsninger skal man dog være opmærksom på, at møg stadig kan risikere at ophobe sig oven på nettet eller børsten. Dette kan føre til, at vandet løber ud over tagrende, så den mister sin virkning. Samtidig vil mindre materiale stadig finde vej ned i tagrenden. 

Sådan håndterer du skjulte tagrender

Ved skjulte tagrender kan det være svært at se, om de er utætte, da tagrenden ikke kan ses nedefra. Der skal derfor større mængder vand til, før du kan se om der skulle være eventuelle utætheder. Måden at tjekke for utætheder i en skjult tagrende, er at stoppe nedløbsrøret til med en klud og fylde tagrenden op med haveslangen. Er der utætheder, vil der efter noget tid begynde at løbe vand ud igennem det træ der danner kassen omkring tagrenden.

I det hele taget skal skjulte tagrender tjekkes oftere end synlige tagrender, da en utæthed eller tilstopning har endnu større og hurtigere konsekvenser for træet omkring tagrenden. Derfor bør man også efterse træet omkring tagrenden, for at sikre at der ikke er opstået fugt eller råd i det omkringliggende træ. Ofte anbefales det at ændre på konstruktionen, sådan at tagrenden gøres synlig. Dette behøver ikke at være nær så omfattende som det umiddelbart lyder.

skjult tagrende 2

Skjulte tagrender der er tilstoppede eller utætte kan være svære at opdage, da det vand der undslipper tagrenden trækker ud i de omkringliggende sternbrædder.

Sådan håndterer du for små tagrender

Er dine tagrender og nedløbsrør for små til at kunne håndtere de mængder vand, der bliver ledt ned i dem, er det oftest nødvendigt at udskifte både tagrender og nedløbsrør. Spørg i dit lokale byggemarked efter mulige dimensioner på nye tagrender.

Hvis dine afløbsbrønd ikke kan nå at lede vandet væk, og dette ikke skyldes tilstopninger, er det også her nødvendigt at fortage ændringer. Dog er det for afløbsbrøndens tilfælde en større operation, der kræver, at der graves op og de underdimensionerede dele af brønden udskiftes til større dele.

Hvornår skal jeg undersøge og rense mine tagrender?

Det er vigtigt løbende at følge op på sit tagrendesystem. Som minimum bør du tjekke tagrenderne to gange årligt. Om efteråret når de sidste blade er faldet af, bør tagrender tømmes og tjekkes. Hvis der er stor løvfald omkring dit hus, bør tagrenderne tømmes to gange om efteråret.

Under frostvejr fungerer det ikke at tømme tagrenderne, da blade og skidt fryser fast i bunden af tagrenden, og derfor er svært at få frigjort.

Igen om foråret er det en god ide at tjekke op på tagrenderne. Ud over at tømme dem for møg, skal man også her være særligt opmærksom på, om frosten har lavet nogle skader på tagrenderne eller nedsivningsbrøndene.

Handsker
Handsker er generelt godt at tage på, inden man går i gang med det praktiske arbejde. Vælger man at tømme sine tagrender med hænderne, er handsker stort set uundværlige.

Skruetrækker
En spand kan være anvendelig i flere sammenhænge. Skal du have dækslet til en nedløbsbrønd afmonteret, kan det være en hjælp at lirke det op med en flad skruetrækker. Nogle tagrender kan være monteret sådan, at det kan være svært at komme ned i den med hånden eller med et graveværktøj. For sådanne tagrender kan det være en hjælp at grave møget ud af tagrenden med en skruetrækker.

handsker og skruetrækker

Stige
En stige er nødvendig for at komme op til tagrenden. En wiener- eller trappestige kan være god, fordi den ikke støtter på tagrenden, og man undgår derfor at beskadige tagrenden. Men sidder tagrenderne højt oppe, kan det være nødvendigt med en traditionel stige der evt. kan skydes ud.

stige op til husets tagrende

Flaske uden bund
En flaske uden bund eller en lille ske kan være nyttigt værktøj til at grave møg op af tagrenden med.

Haveslange
En haveslange kan bruges til at sprøjte vand på taget og i tagrenden. På denne måde kan du undersøge om tagrenden er tæt og om den er monteret korrekt, så den opsamler det vand der løber ned af taget.

Spand
En spand kan bruges som erstatning for en haveslange til at sprøjte vand op på taget. Derudover kan du opsamle møg i den når du tømmer tagrenden, så det ikke ender på jorden.

spand

Rensespiral
En rensespiral (rensesplit) bruges til at løsne og fjerne tilstopninger i afløbsbrønde og nedløbsrør.

rensespiral

Kloakrenser
En kloakrenser (rensegreb) er nødvendig for at tømme sandfangsbrønde for sand og slam.

kloakrenser

Trillebør
En trillebør er god at have til at stille ved foden af stigen, hvori du kan smide det møg, der graves op af tagrenden.

trillebør