Skip to main content

Vedligeholdelse af tag

algebehandling af tag

Algebehandling af tag

Det er vigtigt at vedligeholde sit tag og sikre der ikke kommer uønskede begroninger.
tagrenovering

Tagreparation

Er der utætheder i dit tag, er det vigtigt at få skiftet tagplader/tagsten, så det holder tæt. Vi skifter også hele tage.
tagrende arbejde

Tagrender

Er tagrenderne dårlige eller stoppet til, så kan der komme dyre følgeskader. Vi både skifter og renser tagrender.