Hulmursisolering

Boligejere, der får hulmurisoleret deres bolig, kan spare 4.000 – 5.000 kr. årligt på varmeregningen.

3 gode grunde til at få efterisoleret hulmuren

 • Spar penge på varmeregningen

 • Din bolig stiger i værdi

 • Du får et bedre indeklima

Gratis tjek af hulmur

Vi anbefaler at få et gratis energitjek af din hulmur.

Tast din adresse herunder og se ledige tider, og book online.

Husk, vi har 90 dages prisgaranti
læs mere her.

Se udførsel af hulmursisolering

4 gode grunde til
at vælge Halbergs

Vi planter i samarbejde med Plant Et Træ, et træ for hver gang en kunde vælger Halbergs.

Vi får gode anmeldelser på Trustpilot, og vores kunder anbefaler os.

Vi er medlem af Byg Garanti, og vores medarbejdere er på dansk overenskomst.

Vi har uddannede energivejledere fra teknologisk institut.

Se hvad det koster
at hulmursisolere

Udfyld formularen herunder, så sender vores system automatisk en pris med det samme.

4 gode grunde til
at hulmursisolere

Spar penge
Du sparer 4.000 – 5.000 kr. årligt på varmeregningen. En investering, der ofte tjener sig hjem på bare 1-2 år.

Få håndværkerfradrag
Få et stort økonomisk tilskud i håndværkerfradrag, når boligen hulmursisoleres.

Mindre træk og kulde
Med en hulmursisolering vil du være mindre chikaneret af træk og kulde fra dine mure.
Øger værdien på boligen
Boligen får et bedre energimærke, og jo bedre energimærke jo mere er boligen i værd.

Hør hvad vores kunder siger


Mads Peter

Hør hvordan Mads’ oplevelse har været, da han fik hulmursisoleret af Halbergs.


Peter

Peter har fået hulmursisoleret sin bolig, hør hvad han siger om Halbergs.


Christian

Hør hvordan Christians oplevelse er omkring Halbergs og hulmursisolering.

Lær os bedre at kende


Ofte stillede spørgsmål

Vi har mange års erfaring med at isolere hulmure, og vi har gennem årene opnået stor viden inden for emnet. Den viden vil vi rigtig gerne dele med dig. I det følgende har vi svaret på de typiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med en hulmursisolering.

Hvad er en hulmur?

Varme bevæger sig dårligt gennem stillestående luft. Denne egenskab har man udnyttet til at isolere huse i årene fra 1900 til 1973, hvor murestenshuse er bygget med dobbeltmure, som danner et tomt hulrum inde i husets mure. Problemet med den tomme hulmur er, at luften inde i hulrummet ikke står stille, hvilket medfører, at den i praksis ikke har den ønskede isolerende effekt. I 1973 ramte oliekrisen Danmark, og prisen på varme steg markant. Siden da begyndte man at fylde isoleringsmateriale i hulmuren i mange nybyggede huse for på den måde at spare på varmeregningen. Derfor er der gode chancer for, at dit hus har en tom hulmur, hvis det er bygget før 1973 og ikke er blevet efterisoleret siden da. Men er dit hus bygget efter år 1973, er der dog ingen garanti for, at det er isoleret, da man forsatte med at bygge tomme hulmure langt op igennem 1980’erne.

Tom hulmur
På figuren ses en tom hulmur

Har dit hus tomme hulmure, er der en stor besparelse at hente på varmeregningen ved at få fyldt den med isolering.

Hvordan finder jeg ud af hvad der er i min hulmur?

Den eneste måde, hvorpå du kan finde ud af, hvad der er inde i din hulmur, er ved at bore nogle huller i muren (i fugerne mellem murestenene) og kigge ind i muren. Hvis du ikke selv har mulighed for at gør det, kommer vi gerne ud og undersøger muren for dig – helt uden beregning.

I den forbindelse giver vi dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få optimeret isoleringen i din mur, eller at udskifte den eksisterende isolering med et nyt og bedre isolerende materiale.

Hvad er papirisolering og er det godt til hulmursisolering?

Papirisolering er fremstillet af genbrugsaviser, som er kværnet til små fine fibre. Cellulose er det primære byggemateriale i planter, og er det materiale, der anvendes til at fremstille papir. Derfor omtales papirisolering også som cellulosefibre. Papirisolering er under fremstillingen blevet blandet med borsalte, hvilket medfører, at den ikke kan brænde.

Papirisolering forhandles også under navnet papiruld, men er grundlæggende det samme produkt. Papirisolering kommer som fint granuleret materiale, og det er derfor nemt og hurtigt at blæse ind i en hulmur. De små fibre i materialet gør at isoleringen fordeler sig ud i alle kroge af hulmuren, og sikrer på denne måde en tæt og god isolering. Derudover har papirisolering den egenskab, at det lydisolerer rigtig godt, og de brandhæmmende salte gør, at skadedyr ikke kan bosætte sig i det.

Papirisolering blæses ind i hulmuren via små huller imellem murestenene.

Hvad hvis der er andet isoleringsmateriale i min hulmur?

Hvis der allerede er isolering i din hulmur, kan vi trække det ud og blæse noget nyt ind. Det kan f.eks. være en god ide, hvis din mur indeholder Leca-kugler, da disse har en væsentlig dårligere isoleringsevne end papiruld. Faktisk opnår du en 140% bedre isoleringsevne ved at skifte fra Leca-kugler til papiruld. 

Se her video hvor vi suger Lecakugler ud

Det kan også sagtens lade sig gøre at lade den gamle isolering blive, og vælge at optimere den gamle isolering ved at udfylde fejl og mangler med papirisolering. Det kan f.eks. være steder, hvor de gamle isoleringsplader er faldet sammen, eller hvor isolering er løbet ud i forbindelse med udskiftning af vinduer eller døre.

Hvor meget bedre isolerer papirisolering?

Størstedelen af varmen i et hus slipper ud, fordi det ledes fra den varme inderside af huset til den kolde yderside. Hvor hurtigt varmen ledes ud igennem væggene afhænger af det materiale, væggen består af, da nogle materialer leder varmen hurtigere end andre. Et materiales evne til at lede varmen angives med en λ–værdi (udtales lambda-værdi).

For materialer med en høj λ–værdi bevæger varmen sig hurtigere, end for materialer med en lille λ –værdi. Mere præcist udtrykker λ–værdien, hvor meget energi pr. sekund (målt i Watt [W]), der bevæger sig igennem hver kvadratmeter [m2] af en 1 meter [m] tyk mur ved en temperaturforskel på 1 grad (målt i Kelvin [K]) på hver side af muren.

Ønsker man en mur, der har en høj isoleringsevne mod varmetab, skal man altså sikre sig en mur med en lav varmeledningsevne (lille λ–værdi). Papirisolering har en varmeledningsevne på 0,04 W/mK, hvorimod Leca-kugler har en varmeledningsevne på 0,095 W/mK. Dette betyder, at hvis man har en hulmur, der er isoleret med Leca-kugler, og man udskifter Leca-kuglerne til papirisolering, så opnår man en isoleringseffekt der er 100%*(0,095-0,04)/0,04 = 140% bedre. 

Ligningen i figuren kaldes varmeledningsligningen. Den fortæller os, hvordan vi minimerer den varme (q), som sliper ud af vores hus. Hvis λ–værdien i isoleringen er lille, og tykkelsen af isolering (xiso) er stor, så bliver varmen ud af huset (q) lille.

Kan man se på muren, hvor isoleringen er blevet blæst ind?

For at få gammel isolering ud, er vi nødt til at tage nogle muresten ud af vægen. Ligeledes er vi nødt til at bore huller i fugerne, der hvor vi blæser den nye papirisolering ind. Efterfølgende gør vi os meget umage for at fylde hullerne ud på en sådan måde, at man ikke kan se, at der har været et indgreb i hulmuren.

Når hullerne skal lukkes igen, fylder vi først hullet med fugemasse.

Efter at der er kommet fugemasse i hullet, vasker vi området af med syre, for at sikre, at der ikke opstår hvide kalkudfældninger fra den nye fugemasse.

Efter afvaskning med syre kan man ikke længe se, hvor hullet har været.

Kan jeg være hjemme, mens der hulmursisoleres?

Ja, du kan sagtens være hjemme og bruge boligen som du plejer, når arbejdet udføres. Vi udfører alt arbejdet fra ydersiden af huset.

Hvordan ser der ud inde i hulmuren?

Hulmure kan som i ovenstående figur være tom, eller de kan være fyldt helt, eller delvist, af forskellige typer isoleringsmaterialer. I det følgende gennemgår vi forskellige eksempler på, hvordan der kan se ud inde i en hulmur:

Efterisoleret hulmur
I dette eksempel er den tomme hulmur blevet efterisoleret med papiruld.

Isoleret hulmur
Figuren viser her en hulmur, der er blevet isoleret med isoleringsbats, da den blev opført.

En sådan mur er isoleret korrekt, og der kan ikke foretages optimering af isoleringen.

Hulmur hvor isoleringen er faldet sammen
Figuren viser en hulmur, der er isoleret med bats, som med tiden er faldet sammen.

En sådan mur kan med fordel optimeres ved at blæse papirisolering ind i hulrummene imellem den gamle isolering.

Optimering af sammenfaldet isolering
Det ses her, hvordan isoleringen er blevet optimeret ved at blæse papirisolering ind i mellemrummene i den gamle isolering.

Hulmur hvor granulat isoleringen er faldet sammen
I eksemplet her ses en hulmur, der oprindeligt er isoleret med granulat, som med tiden er faldet sammen.

En sådan mur kan med fordel optimeres ved at blæse papirisolering ind i muren.

Optimeringen af sammenfaldet granulat
Figuren viser en hulmur, hvor isoleringen er blevet optimeret ved at blæse ny papirisolering ind i de hulrum, der er opstået i den gamle sammenfaldne granulatisolering.

Hulmur isoleret med Leca-kugler
Figuren viser en hulmur, der er isoleret med leca (også kendt som Letklinke nødder). Leca nødder har en væsentlig dårligere isoleringsevne end papirisolering, og det er derfor muligt at opnå en isoleringsevne, der er 140% bedre, ved at tømme murene for Lecakugler og i stedet fylde dem med papirisolering.

Leca-kugler løbet ud ved udskiftet vindue
Figuren viser en hulmur, der oprindeligt er isoleret med Leca-kugler. Efterfølgende er der udskiftet et vindue, og Leca-kuglerne er i den forbindelse løbet ud af muren i området omkring vinduet.

Der vil her være en stor gevinst ved at tømme muren helt for Leca-kugler og i stedet for fylde den med papirisolering.

Hulmur isoleret med flamingo
Figuren viser en hulmur, der er isoleret med flamingokugler. Flamingo er meget brændbart, hvilket er en rigtig dårlig egenskab for et materiale, der findes i alle murene i dit hus. Derudover falder flamingo utrolig let ud af muren, hvis der opstår huller, eller der bliver udskiftet en døre/vinduer.

Flamingoen kan med fordel suges ud og erstatetes med papirisolering, som er væsentligt mindre brandbart.
Flamingo er løbet ud ved udskiftet vindue
I eksemplet her ses det, hvordan flamingokuglerne er løbet der hvor vinduet er blevet udskiftet.

Det vil her være en fordel af suge alt flamingoen ud og erstatte det med papirisolering.

Hvordan efterisoleres en hulmur?

Som det kan ses af ovenstående figurer, er der mange forskellige eksempler på, hvordan det kan se ud inde i en hulmur. Men da vi ikke kan se ind i muren, er vi nødt til at gå systematisk til værks, når vi isolerer. En hulmursisoleringen foregår derfor ved, at der med lige stor afstand bores huller overalt i muren. Efterfølgende bliver papirisoleringen blæst ind i muren gennem disse huller. Ved på denne måde at gå systematisk til værks på hele muren, sikrer vi, at isoleringsmaterialet fordeles jævnt inde i muren. Vi slutter naturligvis af med at lukke alle hullerne igen.

Sådan foregår en hulmursisolering
Det ses her, hvordan papirisolering blæses ind i hulmuren gennem slanger. Isoleringen blæses ind gennem huller i muren, der er jævnt fordelt henover hele muren.

Hvor langt tid tager det at isolere en hulmur?

Alt afhængigt af, hvor stor en bolig, der skal hulmursisoleres, tager det gerne fra en halv dag til en hel dag.

Hvor meget sviner det at få lavet en hulmursisolering?

I forbindelse med arbejdet, hvor vi borer huller i muren, vil der drysse en smule støv fra fugerne ud på jorden langs med huset. Ligeledes vil der være en smule spild af papirisoleringen langs med huset. Vi gør alt, hvad vi kan for at fjerne denne snavs, der opstår i forbindelse med arbejdet. Der vil dog altid ligge en lille smule tilbage, som vejr og vind vil fjerne med tiden.

For hver kunde der vælger Halbergs, bliver et træ plantet

I samarbejde med Plant et Træ, planter vi et træ for hver kunde der får udført arbejde hos Halbergs. Vi forventer at plante over 3.000 træer om året.

Så vælger du Halbergs til at arbejde på din bolig, bliver der plantet et træ på baggrund af din beslutning. Dette træ vil optage co2 straks når det bliver plantet, og mange år ude i fremtiden.

Vi kan isolere med alle typer isolering

Halbergs er en uafhængig autoriseret isolatør, som kan isolere med alle typer isolering. Eksempelvis:

 • Stenuld fra Rockwool eller Paroc
 • Glasuld fra Isover eller Knauf
 • Papiruld fra Isocell eller anden producent
 • EPS med grafit fra Isopearl eller anden producent

15 års garanti på hulmursisolering

Halbergs giver 15 års garanti på arbejdet, når du får udført en isolering af din hulmur. Det betyder at skulle det vise sig, at der er mangler i isoleringen, så kommer vi igen og retter op på det uden yderligere omkostninger.

Formindsk din CO2 udledning med en hulmursisolering

Halbergs giver 15 års garanti på arbejdet, når du får udført en isolering af din hulmur. Det betyder at skulle det vise sig, at der er mangler i isoleringen, så kommer vi igen og retter op på det uden yderligere omkostninger.

Jo mindre CO2, der bliver udledt, jo bedre er det for miljøet

Hvis vi foretager en hulmursisolering på eksempelvis 100 m2, hvor der ikke er isolering i forvejen, kan din CO2 udledning formindskes pr. år med, hvad der svarer til:

Bil
Du sparer mere end 5 køreture tur/retur til Barcelona i CO2-udledning

Fly
Du sparer mere end en flyvetur tur/retur til Dubai i CO2-udledning

Kød
Du sparer, hvad der svarer til 500 højrebsbøffer i CO2-udledning

Du kan altså formindske dit CO2 aftryk betydeligt hvert år ved at få foretaget en hulmursisolering.
Vælger du at isolere med granulat, får du ikke kun den mest optimale isoleringsløsning, du vælger også den miljørigtige løsning, da vi anvender granulat fremstillet af 97% genvendt materiale.

Papirisolering, som egentlig er cellulosefibre, er et isoleringsmateriale, der fremstilles af aviser, som findeles i flager eller stykker til granulat.

Granulatet belaster miljøet betydeligt mindre end de mere kendte isoleringsmaterialer i selve produktionen af materialet. Ved anvendelse af granulat ved isolering opnår du en af de bedste isoleringer, og du anvender en miljørigtig løsning.

*Ovenstående beregninger er vejledende, og kan ændre sig fra bolig til bolig og år til år, alt afhængtigt af temperatur, vindforhold og brugsmønstre i den enkelte bolig.

Derfor skal du have lavet en hulmursisolering

I gamle dage var der i de fleste boliger en massiv mur, så kulden kom direkte ind i boligen.

Senere begyndte man at bygge mure med hulrum, hvor der blot var luft imellem. Luften i sig selv virkede isolerende, og kulden havde på den måde meget sværere ved at komme helt ind i boligen, end i en massiv mur.

Dette hulrum, hvori der kun er luft, kan fyldes op med isoleringsmateriale. Hvis man fylder den tomme hulmur op med isolering, er effekten helt enorm.

En hulmursisolering er den form for efterisolering af din bolig, som giver dig mulighed for at opnå den største varmebesparelse. Årsagen hertil er, at hulmuren, som før var tom, fyldes op med isoleringsmateriale. Dette vil øjeblikkeligt give en isolerende effekt og en besparelse på varmeregningen.

Få håndværkerfradrag til din hulmursisolering

Hos Halbergs har vi styr på de tilskud og fradrag du kan få, når du forbedrer din bolig.

Håndværkerfradrag
Du kan få håndværkerfradrag for din hulmursisolering, og vi sørger for, at vores vores papirarbejde lever op til de krav, der er sat af SKAT. Lav din prisforespørgsel nu, og se hvor meget du kan få i håndværkerfradrag.

Derfor skal du vælge Halbergs

Vi er certificeret
Halbergs er certificeret hos CBI Danmark. Dette er din garanti for, at vi kan rådgive og vejlede samt er fagligt klædt på til at udføre isoleringsopgaver.

Du er vores bedste ambassadør
Når vi har udført en opgave på din bolig, er det vigtigt for os, at du er tilfreds, så du altid varmt kan anbefale os videre til andre.

Vi rydder op efter os

Vi kender det alle sammen; håndværkeren har lavet arbejdet, men der er byggerod og beskidt. Det skal du ikke være nervøs for, når du vælger Halbergs. Det betyder meget for os, at du er tilfreds med det arbejde, vi udfører. At hulmursisolere er et beskidt arbejde, derfor sørger for vi for alle dine indgange til huset er pæne og rene, når vi er færdige.

Halbergs giver prisgaranti på udvalgte produkter/ydelser

Det skal være trygt at vælge Halbergs, derfor giver vi prisgaranti – så får du et billigere tilbud, matcher vi prisen. Vilkårerne for prisgarantien kan ses herunder:

Sammenlignelige virksomheder

 • Medlem af anerkendt garantiordning, eksempelvis Dansk Byggeri, og derved under Byg Garanti ordningen.
 • Alt arbejde udføres af medarbejdere under dansk overenskomst med 3F.
 • Virksomheden har minimum leveret to årsregnskaber med positivt resultat – din sikkerhed for de kan levere garantien. 

Sammenlignelige produkter/tilbud

 • Ydelsen der udføres skal specificeres, så det tydeligt kan ses om det er samme services der leveres. 
 • Produktet/tilbuddet skal være tilgængeligt for alle at købe.

Hvornår gælder prisgarantien

 • Prisgarantien gælder i 90 dage, fra den dato der fremgår af din ordrebekræftelse.
 • Prisgarantien gælder kun på tilbud der er på max 50.000 kr. eller derunder.

Vi giver prisgaranti på flg. produkter:

 • Loftisolering
 • Hulmursisolering
 • Isolering af skunk
 • Fliserens
 • Udskiftning af loftlem

Klar til dialog?

Ring til os på 86 51 80 05 eller tryk på knappen "Kontakt mig".

Kontakt

Halbergs ApS
CVR: 36684224
Vesterbrogade 39, 1. sal
1620 København V

Tlf.: 86 51 80 05
@: kontakt@halbergs.dk

Vi udfører arbejde her:

 • Sjælland
 • Lolland-falster og møn
 • Fyn
 • Trekantsområdet i Jylland