Skip to main content

Hvad er den billigste opvarmningsform?

Halbergs isolering og opvarmningsform

Hvad er den billigste opvarmningsform til din bolig?

Der er stor prisforskel på, om du varmer dit hus op med fjernvarme, træpillefyr, varmepumpe eller et gammelt oliefyr. Læs med her, og se hvad det koster at varme et typisk hus op med forskellige varmekilder:

I sammenligningen herunder kan du både se, prisen for at anskaffe fx en varmepumpe, et træpillefyr eller få installeret fjernvarme, den årlige udgift, og ikke mindst den samlede pris over en 10 år perioden. Dette inklusiv køb og installation, drift og service af varmekilden.

Beregningerne viser, at en luft til luft-varmepumpe både er billigst i indkøb og drift, men vær opmærksom på, at den sjældent kan varme et hus op alene. Dog skal der nu medregnes en ekstra udgift til varmepumper i form af højere elpriser i perioden 2021 og frem.

(Alle beregninger er lavet af Bolius’ ekspert på området)


Varmt vand koster

Varmepumpen, brændeovnen og el-radiatorerne ikke leverer varmt vand til husstanden, og det fylder en stor del af forbruget i en normal husstand. Omkring en tredjedel del af varmeforbruget i normal en husholdning går til varmt vand. Varmt vand, der oftest varmes op vha. af en vandvarmer der kører på el.

En del husstander varmer vand vha. træpillefyr. Dette vil man typisk lukke for at sommerperioden, hvorefter det vil være en elvandvarmer, som sørger for det varme vand.

Beregninger viser, at koster ca. 2.500,-. ( pr. februar 2022) at opvarme 45 m3 vand. Det svarer til den mængde varmt vand, en standard husstand på 4 personer bruger årligt. Derfor skal du medregne dette beløb, i dit varmeforbruget, såfremt du ikke har varmt vand gennem din opvarmningsform.

varmt vand koster penge

Hvad er en bæredygtig varmekilde/ opvarmningsform?

Hvilke/hvilken varmekilder er de mest bæredygtige og miljørigtige? Det er en relevant spørgsmål at stille sig. Rent politisk, er der et ønske og en ambition, om helt at udfase oliefyr samt naturgasfyr. Som alternativ ses gerne særligt fjernvarme og varmepumper.

Produktionen af elektricitet bliver gradvis mere grøn. Varmepumper anvender elektricitet langt mere effektivt. Fjernvarme produceres i dag primært af el samt vedvarende energikilder.

Træpiller og brænde, som går under betegnelsen ‘biobrændsel’, har længe været betragtet som CO2-neutrale. Dog er der ved højt forbrug, samt med tanke på, benyttelsen af træ i byggeriet, et spørgsmål om prioritering af ressourcerne.


Svingende varmepriser 

I dette skriv regner vi med gennemsnitspriser, du skal være opmærksom på, at der kan være kæmpe forskel på, hvor effektive de forskellige typer fyr og varmepumper er. En anden faktor er fjernvarmepriserne kan svinge meget alt efter, hvor du bor. Dette skyldes at de forskellige fjernvarmeværker, fyrer forskelligt. Nogle fjernvarmeværker bruger fx. store mængder naturgas. Prisen på naturgas har været voldsomt svingende. Ydermere er forskel på priserne på: træpiller, el, naturgas og olie, dette både ud fra leverandør og perioden.  Derfor bør du selv efter ift. priser, som du selv indhenter.

Priser varmeregning opvarmningsform

Hvad koster det? Se prisen her!

Vi tager udgangspunkt i et normalt parcelhus fra perioden 1960’erne-1970’erne på 130 m2. Varmeforbruget er her sat til 18.100 kWh, samme tal som energiselskaberne bruger i deres statistikker. De 18.100 kWh er omregnet til de enheder, som den enkelte opvarmningsform benytter.

Hvis huset energirenoveret, kan man som tommelfingerregel fraregne ca. en tredjedel af forbrug. Et nybygget hus bruger ca. halvdelen.

I tabellen nedenfor, er benyttet en gennemsnitlig indkøbspris for de enkelte typer:

Tabel:

  1. Træpiller som opvarmningsform giver i snit 4,67 kWh/kilo. 
  2. Brænde som opvarmningsform giver i snit 4,25 kWh/kilo. Udgangspunkt er en virkningsgrad på 80% med ovntørret ask i tårn. Det er ca. 9.000 kr. billigere at sanke brændet. Brændeovn kan sjældent klare opvarmning af et helt hus. Brændeovne kan købes fra 4000 kr., men skal den være en seriøs opvarmningsform, vil prisen typisk være fra omkring 10.000 kr. 
  3. Der er regnet med en gennemsnitlig energipris for de fjernvarmeværker, som er oplyst i Forsyningstilsynets prisstatistik. Den dyreste fjernvarme er næsten fire gange dyrere end den billigste. Installering af fjernvarme koster normalt 40.000-80.000 kr.
  1. Luft-luft varmepumper som opvarmningsform giver omkring 4,85 kWh varme for hver kWh el, varmepumpen bruger. En luft til luft-varmepumpe koster mellem 15.000 og 20.000 kr. Afskrives over 15 år. Bemærk, at denne type varmepumpe ikke kan levere varmt brugsvand
  2. Luft-vand varmepumper som opvarmningsform giver omkring 3,15 kWh varme for hver kWh el, varmepumpen bruger. Pris for en ny luft til vand-varmepumpe: 80.000-120.000 kr. 
  1. Jord-vand varmepumper som opvarmningsform (jordvarme) giver ca. 3,45 kWh varme for hver kWh el, varmepumpen bruger. Ledningerne i jorden vil have en levetid op til 50 år, hvorfor disse kan benyttes til to anlæg – de udgør ca. 10-15 % af etableringsprisen. Det koster ca. 110.000-140.000 kr. at få installeret jordvarme. 
  2.  Et nyt naturgasfyr har en årsvirkningsgrad på ca. 95 %. 1 m3 naturgas er lig med 11 kWh. Et nyt naturgasfyr koster 40.000-50.000 kr. 
  1. Et nyt oliefyr har ca. en årsvirkningsgrad på 95 %. 1 liter olie giver 10,1 kWh. Et nyt oliefyr koster ca. 35.000-50.000 kr. 
  2. Et gammelt oliefyr som opvarmningsform kan have en årsvirkningsgrad ned til 65 %. 1 liter olie giver 10,1 kWh.
  3. El-radiatorer som opvarmningsform giver i teorien 1 kWh varme for hver 1 kWh el.

Kilde: Bolius


El som opvarmningsform

Varmepumper anvender som bekendt elektricitet til at producere luft eller jordvarmen til anvendelig varme. For luft-luft varmepumper er udbyttet ca. 4,85 kWh varme pr. 1 kWh el. Gældende for luft-vand og jordvarmepumpe er det henholdsvis. ca. 3,15 kWh og ca. 3,45 kWh varme igen for hver kWh el.

Såfremt din bolig i BBR-registeret er registreret som opvarmet af el (gældende for elvarme eller varmepumpe), kan du fordelagtigt undgå en del af elafgiften. Dette ved et forbrug på over 4.000 kWh/år.  Således vil de første 4.000 kWh/år ca.. 2,80 kr. pr. kWh (tal fra februar 2022), prisen pr. 1. januar 2021 er blevet reduceret med omtrent 1,10 kr./kWh/år for den af forbruget, der overstiger de 4.000 kWh/år. Gældende for varmepumper, regnes med den reducerede pris på ca. 1,70 kr.( tal fra februar 2022), da de første 4.000 kWh/år beregnes i det daglige forbrug.

Du har i denne sammenhæng selv ansvaret for, at gøre dit elselskab opmærksom på, at du benytter el til opvarmning af din bolig. Dette foregår typisk via. udfyldning af en formular, som sendes til BBR-registret. Herefter videresendes den til dit elselskab.


Isolering – det er vigtigt!

Dit varmeforbrug afhænger i høj grad af, hvor godt isoleret dit hus er. Det kan ofte hverken lade sig gøre, eller betale sig at skifte til eksempelvis en varmepumpe, hvis huset ikke er fornuftigt isoleret. Dette i form af: hulmursisolering, loftisolering, skunkisolering, isolering mellem etager, energirigtige vinduer & døre, udskiftet loftslem mm. 

Ydermere skal du sikre dig, at dine radiatorer er store nok. Ligeledes er det væsentligt at du har gulvvarme installeret, såfremt du benytter luft-vand eller jord-vand varmepumper. Dette fordi fremløbstemperaturen er begrænset (35-45 grader), og derfor har brug for en stor flade for at afgive varmen korrekt og effektivt.         

Effektiviteten på varmepumper og fyr varierer meget. Dette har en effekt på forbrug og ikke mindst pris. Jordvarmepumper har fx en større virkningsgrad og er dermed billigere i længden end en luft til vand-varmepumpe.

En god tommelfingerregel er, at skruer du én grad ned for varmen, sparer du ca. 5 % på varmeregningen. Overvej derfor om du kan leve med 20 eller 21 grader i din bolig, der er mange penge at spare. 

Tak for du læste med