Skip to main content

Fliserens og imprægnering

Vores kunder bliver overraskede over, hvor pæne fliser de kan få igen.

På vores fliserens har du mulighed for at tilkøbe en vedligeholdelsesaftale, og få 15 års garanti.

 • Få dine fliser pæne igen på bare én dag

 • Få imprægnering, så fliserne holdes pæne

 • Det er mere co2 venligt at rengøre fremfor at udskifte fliserne

Få gratis opmåling og prøverens

Vi anbefaler at få en gratis prøverens og opmåling. Tast din adresse herunder og se ledige tider, og book online.


Du får 90 dages prisgarantilæs mere her.
halbergs firmabil
halbergs fliserens
halbergs medarbejder der laver fliserens
halbergs fliserens før og efter sammenligning

Se hvad det koster at
få renset dine fliser

Udfyld formularen herunder, så sender vores system automatisk en pris med det samme.

Fliserens: Få mere glæde af din have med rene og pæne fliser

Pæne og rene flisebelægninger får dit hus til at stråle, og store dele af året udgør de samtidig den udendørs del af dit hjem. Derfor er det vigtigt løbende at holde dem rene og pæne. 

Introduktion til fliserens og flisevask

De udendørs flisebelægninger omkring dit hus udgør i sommerperioden en udvidelse af dit boligareal. Her kan du slappe af i solen, spise med venner og familie, og dyrke smukke planter og urter i krukker og potter. Men i hele vinterperioden, hvor du langt mindre grad giver denne del af din bolig opmærksom, bliver den hårdt medtaget af vejret og vind, samt tilgroning af forskellige organismer. Så når foråret igen står på spring, er terrassen måske ikke nær så indbydende, som sidst du så den.

hygge på terrassen

Med tiden bliver dine havefliser grimme pga. alger, svampe og snavs der klæber sig til deres overflade. Får du ikke løbende gjort noget ved problemet, vil dine fliser til sidst se så medtagede ud, at det kan virke uoverskueligt at gøre noget ved dem. Men du behøver ikke at udskifte dine fliser med nye, for igen at få dem til at se pæne og ordentlige ud.

I denne artikel ser vi på de problemer, der typisk får dine udendørs fliser til at se grimme og utiltalende ud. Vi gennemgår de muligheder, du selv har for at gøre dem rene og pæne igen. Og så ser vi på hvordan du kan forebygge alge- og svampevækst på dine fliser, så de holder sig pæne så længe som muligt.

grimme fliser

En grim og snavset flisebelægning får dit hus til at se trist ud.

Problemer forbundet med beskidte fliser

Er dine fliser tilgroet med alger og mos bliver de glatte, og de kan ende med at blive farlige at færdes på. Denne grønne skøjtebane af alger og mos holder på vandet i flisens overflade, og risikoen for frostsprængninger øges. Frostsprængninger fører til ujævne og porøse overflader på flisen, som gør det endnu nemmere for alger og mos at binde sig til den. En ond og nedbrydende spiral er begyndt.

Beskidte, glatte og ødelagte fliser gør det uattraktivt at benytte flisebelægningen. Derudover får sådanne belægninger både hus og have til at se kedelige og forladte ud, og får værdien af dit hus til at falde.

Derfor bliver dine fliser grimme

Da dine fliser befinder sig ude i vejr og vind, året rundt, er de særligt udsatte for at komme til at se grimme og kedelige ud. Særligt kan levende organismer som alger, flisepest, ukrudt og mos hurtigt gøre dem grimme og kedelige. I det følgende kigger vi på de problemer dine fliser typisk udsættes for.

almindeligt snavs på fliser

Almindeligt snavs, som blade, jord og grannåle, er et typisk problem på fliserne.

Almindeligt snavs på fliserne

Først og fremmest bliver dine fliser beskidte, fordi grene, blade, grannåle, muld, sand og grus finder vej til dem. Det sker enten fordi det bliver bragt dertil med vinden, eller fordi du selv slæber det derind når du bruger arealerne.

alger på fliser

Alger på flisebelægninger ses som et grønligt skær på fliserne.

Alger og mos på dine fliser

Mos og alger er levende organismer, som findes de fleste steder i naturen. Alger er små encellede dyr, som klarer sig de fleste steder, så længe de får lys og fugt. Mos er en plante uden rødder, som derfor kan gro selv på flisebelægninger så længe der er fugt og lys tilstede. Både mos og alger spreder sig ved at udsende mikroskopiske sporer, som spredes med vinden og bliver til nye algebelægninger.

Belægninger der ligger i skyggen er oftere fugtigere, end der hvor solen skinner meget. Derfor finder man oftere alger og mos på belægninger under træer, langs hække og buske, eller på nordsiden af huset, hvor der er mere skygge. Ligeledes kan utætheder i tagrender medføre fugtige fliser, og dermed gunstige forhold for algerne og mosserne. Mos er altid grønt, hvorimod alger kan opleves i både grønne, gule, røde og blålige nuancer.

mosbelægning på fliser

Mos på fliserne kan give belægningen en glat overflade.

Flisepest

Flisepest er en betegnelse for de ”udslæt” dine fliser får pga. at tilgroninger af lav. Lav er en svampeart, som er karakteriseret ved, at de ikke har nogle rødder og kan klare sig med meget små mængder næring. Derfor kan de gro både på sten, beton og dine fliser. Flisepest kan antage mange forskellige farver alt efter hvilken art, der har taget hjem på dine fliser.

Lige som med mos og alger, klarer flisepest sig bedst i fugtige områder, hvilket typisk er der hvor der ikke slipper så meget lys ned. Derudover kræver de at miljøet, hvorpå de gror, skal være surt.

flisepest

Flisepest skyldes lav (en rodløs svamp), der vokser i små kolonier på dine fliser.

Ukrudt mellem fliserne

Ukrudtsfrø spredes rundt med vinden, og selv på nye flisebelægninger vil du derfor opleve at ukrudtet hurtigt pibler frem mellem fliserne. Da der næsten altid vil være fugtigt i de smalle sprækker mellem fliserne, vil ukrudt kunne trives uanset hvor dine fliser er placerede. Ukrudt mellem fliserne kan være et irriterende og tilbagevendende problem.

ukrudt i nye fliser

Selv på nye fliser går der ikke lang tid inden ukrudtet vokser frem i fugerne.

Nedbrydning af dine fliser

Med tiden vil overfladen af dine fliser begynde at gå i opløsning. Det skyldes overordnet set to ting: 1) Kemiske reaktioner i betonen, som få den til at falde fra hinanden, og 2) mekanik slid på flisen pga. af frost, vejr og vind, og pga. slid ved brug af belægningen.

Overfladen på en ny flise har et basisk miljø pga. indholdet af alkalimetaller i betonen, hvilket giver en naturlig beskyttelse mod vækst af mos, alger og flisepest. Når flisen langsomt nedbrydes, skifter miljøet på flisens overflade til mere syrligt, og organismerne får pludselig bedre vækstbetingelser. En nedbrudt og slidt fliseoverflade holder bedre på fugt, hvilket yderliere bidrager til gode vækstbetingelser for planten.

I kraft af at tilstedeværelsen af vækster på fliserne holder på fugten på flisens overflade, vil fliserne derfor være endnu mere udsat for frostsprængninger.

flækket flise

Nedbrudte fliser har større risiko for at smuldre eller flække.

Sådan holder du dine fliser pæne

I det ovenstående så vi på en række problemer, man kan opleve med sine flisebelægninger. I det følgende ser vi på hvad du selv kan gøre ifm. rensning af fliser, og hvad du kan gøre for at holde dine fliser pæne, og bekæmpe alger, mosser og flisepest.

Kost og vand

En måde at fjerne møg og skidt på er at vaske og feje det væk med en kost og vand. Denne metode virker dog kun på nyere snavs, som sidder forholdsvist løst. Dertil skal det siges, at det kan være utrolig hårdt arbejde at feje og vaske sine fliser på denne måde. Men søger du for jævnligt at feje og vaske dine fliser, fra de er nye og pæne, vil møget kunne holdes væk.

rengøring af fliser med kost og vand

Løst snavs, som jord, grene og blade, kan nemt fjernes med kost og vand.

Slib møget væk med et lag sand

Har møget først sat sig fast, er en lidt skrappere strategi at spred et lag sand ud over fliserne og derefter feje sandet rundt på fliserne. Sandet vil på denne måde virke som sandpapir på det fastgroede møg, og dermed slibe møget af. Det kan være en god ide at lade sandet ligge noget tid, inden du begynder at skubbe det rundt. Sandet vil i denne periode fjerne lyset fra lyset fra fliserne og dermed slå alger, mos og flisepest ihjel. Efterfølgende vil det være nemmere at få løsnet møget.

Sådan fjerner du ukrudt fra fliserne

Det første der skæmmer en ny eller rengjort flisebelægning er ukrudt, der bryder op mellem flisernes fuger. Der er forskellige muligheder for at fjerne ukrudt:

Brug hænderne

Ukrudt kan fjernes ved at lægge sig på alle fire og fjerne ukrudtet med hænderne. Brug evt. en lille skruetrækker som hjælp til at lirke det mest genstridige ukrudt fri fra fliserne. Du kan undgå at skulle ned på knæ ved at anvende en hakkejern eller købe en ukrudtsbørste. En ukrudtsbørste er en smal stålbørste monteret på en skaft, som kan bruges til at skubbe ukrudtet væk med.

ukrudt fjernet med hænder

Mindre ukrudt fjernes nemt med hænderne, hvorimod græs eller større vækster kan være svære at få op på denne måde.

fjern ukrudt med hakkejern

Med et hakkejern undgår du at skulle ned på knæene. Samtidig er hakkejernet godt til mere genstridigt ukrudt.

Kemisk bekæmpelse

Der findes en række midler til bekæmpelse af ukrudt. De fleste produkter kan købes i byggemarkeder. Følg instruktionen på produktet for hvordan det doseres korrekt. Pas på du ikke rammer planter, som du ikke ønsker at fjerne, da ukrudtsmidlet ikke kan skelne mellem ønskede og uønskede planter.

kemisk bekæmpelse af ukrudt

Ukrudtsmiddel er en nemt måde at komme ukrudtet til livs på. Ulempen er at det døde ukrudt stadig står stilbage på fliserne efter behandlingen har slået igennem.

Brug en ukrudtsbrænder

En ukrudtsbrænder er et effektivt værktøj til at bekæmpe ukrudt mellem fliserne. Man bruger flammen på brænderen til at svitse ukrudtet, så cellerne i bladene sprænges og planten dermed svækkes. Det er vigtigt bare at give planten en svitsning, du skal ikke brænde planten helt væk.

Fjern græs fra kanterne

Belægninger ligger ofte op af en græsplæne, og der er derfor risiko for at græsset begynder at vokse ind over belægningen. Med tiden giver det en grim og ujævn overgang mellem græs og belægning. Her kan det være smart at anvende en spade til at hakke græsset af ved kanten af belægningen, og løsne det græs som er vokset ind over belægningen.

ukrudtsbrænder til fliser

Behandling med algemidler

Da den primære kilde til grimme fliser skyldes levende organismer (alger, lav og mos), er det oplagt at bruge kemisk bekæmpelse af disse ubudne gæster. Der findes dog kun godkendte midler til bekæmpelse af alger. Så hvis alger er den primære kilde til grimme fliser, kan der anvendes et af de tre godkendte midler:

 • Neutralon – klar til brug
 • Algefri N – klar til brug
 • Flügger facade algefjerner

Fælles for disse produkter er, at de sprøjtes ud over fliserne, hvor de skal side og arbejde for at opnå et godt resultat. Undgå at påføre produktet hvis der er udsigt til regnvejr, da produkterne skal have lov til at arbejde en dags tid, inden det skyldes væk.

Vask med fliserens

Der findes en række forskellige produkter på markedet, som kan anvendes til at rense dine fliser med. Hornum Flisepest Rens har vist gode resultater i forhold til at komme de genstridige plamager af lav (flisepest) til livs. Andre produkter på markedet til afvaskning af flisebelægninger er:

 • Nilfisk Træ- og Fliserens
 • Flügger Fliserens
 • Hornum Belægningsrens
 • Bollerup Jensen Fliserens
 • Borup Fliserens
 • Miller Fliserens

Fælles for disse produkter til fliserens er, at de skal sprøjtes ud over fliserne og derefter børstes grundigt rundt med en kost. Derefter skal det have lov at sidde et stykke tid og opløse snavset, inden der skyldes efter med vand. Processen kan evt. gentages nogle gange, for at opnå et godt resultat.

anvendelse af fliserens

Fliserens hjælper med at løsne møget fra fliserne.

Test: Før og efter vask med fliserens

før brug af fliserens

Billederne viser resultatet af at vaske et område af fliserne med fliserens. Metoden løsner og fjerner de algebelægninger der er på fliserne. Der er her anvendt Hornum belægningsrens. I en anden test afprøvede vi Borup fliserens, som ikke gav lige så gode resultater.

Højtryksspuling af fliserne

Det er oplagt at forsøge at fjerne snavs fra fliserne med en højtryksrenser. Desværre er denne metode meget hård for flisernes overflade, og der er stor risiko for at den spidse stråle med det høje tryk ødelægger fliseoverfladen. Opstår der først fordybninger og ujævnheder i flisens overflade, har alger, lav og mos endnu nemmere ved at sætte sig fast på fliserne.

Det anbefales i stedet for at bruge en terrassevasker, som fordeler trykket over et større områder, og er dermed mere skånsom over for fliserne. Vælger du alligvel at bruge en højtryksrenser, er det vigtigt at strålen indstilles til at være blød, hvis udstyret har sådan en mulighed. Ellers er det vigtigt at strålen ikke føres for tæt på fliserne.

højtryksspuling af fliser

Undgå at spule med en spids stråle tæt på fliserne. Gør istedet for strålen blød og holde afstand til fliserne.

Skånsom rengøring med terrassevasker

En terrassevasker (terrasserenser / flisevasker) er konstrueret som en lille kasse der er åben nedad til, og som kan skubbes rundt oven på fliserne. Neden under kassen er sidder en roterende arm med to højtryksdysser monteret på. Terrassevaskeren tilkobles en højtryksrenser, som leder trykket ud igennem dysserne neden under terrassevaskeren. Det høje tryk får armen med dysserne til at rotere og fordele trykket under terrassevaskeren, som skånsomt vasker snavet af fliserne.

detaljer flisevasker

Inde i flisevaskeren sidder en roterende arm med en dysse i hver ende, der under højt tryk sprøjter vand ned på flisen og får armen til at rotere og fordele vandet jævnt.

På billederne nedenfor ses det hvordan vi tester en terrassevasker af den type der kan købes i et byggemarked eller havecenter. Man kan med fordel anvende terrassevaskeren på et mindre område af gangen. Når området er blevet vasket, er det dækket af beskidt vand, og man er derfor nødt til at feje vandet væk, for at se om man har fået alt snavset med. Vaskning og fejning gentages, ind til det ønskede resultat er opnået.

andvendelse af flisevasker
fjern møg vand

Brug først flisevaskeren på et mindre område. Fej efterfølgende snavs og vand væk fra fliserne for at se om alt møg er fjernet.

Vores test med flisevaskeren viste, at den kunne fjerne det meste møg fra fliserne. Fliserne blev tydeligt lysere i det område hvor vi bruge fliservaskeren, sammenlignet med de områder hvor vi ikke havde brugt den. Dog kunne den ikke fjerne kraftigt mos og ukrudt mellem fliserne, og flisepest blev også siddende på fliserne.

resultat af fliserens

En test af en flisevasker fra det lokale byggemarked viste, at den kunne fjerne det meste møg fra fliserne. Dog kunne den ikke fjerne flisepest og kraftigt ukrudt.

Flisevaskere som anvendes af professionelle viser sig at være mere effektive og fjerner alt snavs på fliserne. Selv den genstridige flisepest forsvinder, når det professionelle udstyr tages i brug. Både terrassevaskeren fra byggemarkedet og den professionelle flisevasker vasker begge sandet væk fra fugerne mellem fliserne. Det er på den ene side godt, da det ofte er her jord, ukrudt og ukrudtsfrø gemmer sig. På den anden side fjerner det også fugesandet mellem fliserne, og man skal derfor huske at efterfylde med fugesand mellem fliserne.

Fugesand fordeles ved at feje sandet rundt over fliserne med en kost, ind til sandet er jævnt fordelt ud over hele flisebelægningen og alle dens fuger. Lad sandet ligge i en periode så regnvandet kan være med så at få sandet til at falde godt på plads.

Et alternativ til fugesand er stenmel, som består af meget finere korn end sandet. Stenmel i flisernes fuger giver en væsentlig tættere fuge, der sikrer bedre mod at nye ukrudt etablerer sig. Man skal dog være opmærksom på, at stenmel kan have tendens til at efterlade svage misfarvninger.

Skab et basisk miljø på dine fliser

hælde vand på fliser

Både alger, flisepest, og mos trives bedst i et surt miljø. Det er derfor oplagt at bekæmpe dem ved at skabe det modsatte, nemlig et basisk miljø. Nye fliser er basiske på deres overflade, fordi der dannes hydroxider fra alkalimetaller i cementen. Men denne effekt aftager med tiden, og syrlig regn kommer i stedet til at dominere miljøet på fliseoverfladerne. Dermed skabes der et perfekt miljø for alger, mos og lav (flisepest).

Mange har derfor gode erfaringer med at overhælde fliserne med en opløsning af kaustisk soda, som skaber et basisk miljø på fliseoverfladerne. Husk altid at hælde kaustisk soda ned i vandet og ikke omvendt, da det ellers kan skabe en eksplosions lignende reaktion. Og husk at bruge handsker og beskyttelsesbriller, da kaustisk soda er stærkt ætsende. Hæld 1,5 kopper kaustisk soda i 10 liter vand og brug en vandekande med brusehoved til at fordele det over fliserne.

Vi skal dog her gøre opmærksom på, at det kun er lovligt at bruge midler til bekæmpelse levende organismer, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Da både ukrudt, mos, alger og flisepest (lav) på dine fliser er levende væsner, må du derfor ikke anvende Kaustisk Soda til at dræbe dem med – da Kaustisk Soda ikke er godkendt af Miljøstyrelsen til bekæmpelse af levende organismer. Du skal derfor starte ud med at fjerne alle levende organsimer med hertil godkendte midler. Læs mere her om nogle af de lovlige midler du kan bruge til bekæmpelse af ukrudt, mos, alger og lav.

Sådan forebygger du grimme fliser

I det foregående kiggede vi på, hvad du selv kan gøre, når først dine fliser er blevet grimme. Når først du har fået renset og gjort dine fliser pæne, vil det være rart hvis de kan forblive sådan så længe som muligt. I det følgende ser vi på hvordan du kan forebygge at dine fliser bliver grimme igen.

Få sol og luft til dine fliser

Som tidligere beskrevet er både alger, mos og flisepest afhængige af, at der er fugtigt for at de kan trives. Disse steder er typisk der, hvor der er mindst vind og sollys. Derfor kan man skabe et mere tørt miljø på fliserne ved at fjerne hække og buske, for på denne måde at få mere ventilation og lys omkring fliserne. Ligeledes kan beskæring af træer give mere sollys til fliserne.

alger i skygge

Hækken og huset skygger for belægningen, og der opstår derfor alger på fliserne.

Beskyt med et lag imprægnering

Har du først fået gjort dine fliser helt rene, kan det være en fordel at lægge et lag imprægnering ud over dem. Imprægnering gør fliseoverfladen vandafvisende og sikrer dermed, at flisen ikke suger vand og fugt til sig. Da tilstedeværelsen af vand er det underliggende problem, der fører til vækst af alger, mos og flisepest, og ligeledes er årsag til nedbrydning er fliseoverfladen, er imprægnering en særdeles effektiv måde at beskytte sine fliser på.

Imprægneringsvæsken sprøjtes i et tyndt lag ud over fliserne. Brug evt. en ukrudtssprøjte til at fordele imprægneringen jævnt ud over fliserne. Alternativt kan det påføres med en malerrulle. Det er svært at sige, hvornår du har påført nok væske på fliserne. Men når væsken begynder at kunne ses som en mælket substans på fliseoverfladen, ved du, at du har sprøjtet for meget på. På denne måde kan du prøve dig frem og finde ud af hvor meget imprægnering der skal til.

Beskyt mod vækster med et basisk miljø

Som beskrevet tidligere trives alger, mos og flisepest bedst, hvis fliseoverfladen er sur. Derfor kan behandling med en opløsning af kaustisk soda være en måde at holde fliseoverfladen basisk og dermed gøre det svært for væksterne at leve der.

Få professionel hjælp til at holde dine fliser pæne

Hos Halbergs kan vi hjælpe dig med at holde dine fliser rene. Vi tilbyder forskellige løsninger, alt efter hvor beskidte dine fliser er blevet, og hvor længe du ønsker at de skal bestå rene og pæne.

Vi vasker dine fliser

Vi har professionelt udstyr til flisevask installeret i vores biler. Det betyder, at vi kan parkere ude på vejen og trække en højtryksslange ind i dine have. Vores flisevasker kobles på højtryksslangen, og vi er nu klar til at vaske dine fliser. Resultatet er slående, idet at vi vasker alt snavs og skidt væk fra belægningerne, så det der står tilbage er den rene skindende flise. Resultatet er ofte at flisebelægningen står som ny.

halbergs fliserens

Vores professionelle flisevasker fjerner effektivt alt møg både på og mellem fliserne.

Vi forebygger med imprægnering

Når dine fliser står fuldstændig rene efter at være blevet vaskede, sprøjter vi et lag imprægnering ud over dem. Imprægneringen gør at flisernes overflade bliver vandafvisende (hydrofobe), og alger og mos har meget svært ved at etablere sig på sådan en overflade.

halbergs imprægnerer

Når dine fliser er rene og tørre, giver vi dem et lag imprægnering som gør flisens overflade vandafvisende.

halbergs sætter sand

Flisevasken fjerner både ukrudt, jord og sand i flisernes fuger. Derfor sætter vi sand af til dig, uden beregning, som du kan fylde i flisernes fuger så snart imprægneringen er hærdet.

Vi fjerner alger med algebehandling

Er dine fliser kun snavsede pga. alger, kan vi komme forbi og oversprøjte dem med algemidlet Neutralon. Neutralon er godkendt af miljøstyrelsen til bekæmpelse af alger på hårde overflader. Du kan lave en aftale med os om at komme tilbage og behandle dine fliser en gang årligt. På denne måde sikrer du dig at du altid har pæne og rene fliser.

halbergs algebehandling

Algemidlet fordeles som et skummende lag ud over belægningen, hvor det i løbet af et døgns tid dræber algerne.

Hvornår skal jeg rense og vaske mine fliser?

Du kan, i princippet, vaske og behandle dine fliser året rundt. Men i praksis giver det ofte mest mening at få det gjort i foråret, så du har glæde af de rene fliserne henover sommerhalvåret.

Hvornår skal jeg algebehandle?

Algebehandling der er påført fliserne skal have lov til at sidde et stykke tid, for at virke ordentligt. Derfor er det vigtigt, at algebehandling ikke foretages, når solen bager allerkraftigst, da du risikerer, at midlet når at fordampe, inden behandlingen virker. Ligeledes vil et regnvejr umiddelbart efter at midlet er påført vaske midlet væk fra fliserne og dermed forringe behandlingen.

Hvornår skal jeg imprægnere fliserne?

Når dine fliser skal imprægneres, er det vigtigt at de er helt rene først. Skal dine fliser imprægneres umiddelbart efter at de er blevet vasket, skal dine fliser være helt tørre inden imprægnering påføres. Derudover skal du sikre dig, at imprægneringen når at tørre i 2-3 timer, og fliserne må derfor ikke udsættes for regnvejr i denne periode.

Nyttigt udstyr til fliserens

Der er en helt stribe af udstyr og midler der kan være nyttige til at holde dine fliser pæne. Du har ikke brug for det hele, men du skal vælge det som er relevant til netop de problemer du står med på dine flisebelægninger.

hylde med kemikaler til fliserens

Alt hvad ud får brug for til rensning af fliser, kan du få en dit lokal byggemarked.

algefjerner

Algefjerner
Algebelægninger på dine fliser kan fjernes med algemidler, som sprøjtes jævnt ud over det påvirkede område.

ukrudtsmiddel

Ukrudtsmiddel
Er ukrudt det primære problem på dine fliser, kan du med fordel fjerne dem med et ukrudtsmiddel. Ukrudtsmidlet sprøjtes direkt på de uønskede ukrudtplanter og vil efter en uges tid visne.

Ukrudtsbrænder
Hvis ikke du ønsker at bruge sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt i på dine belægninger, kan du istedet for anvende en ukrudtsbrænder.

ukrudtsbrænder

Hakkejern eller fliserenser
Der er også forskellige muligheder for at bekæmpe ukrudtet mekanisk med f.eks. et hakkejern eller en specielt udviklet fliserenser. Fliserensere har typisk en stålbørste monteret, som man bruger til at børste/kratte krudtet op med.

fliserenser
mosfjerner

Mosfjerner
Der findes forskellige midler til bekæmpelse af mos. Midlet opblandes med vand og fordeles jævnt udover det angrebne område. En vandekande med brusehoved kan være god at have, når væsken skal fordeles jævnt over fliserne.

fliserens

Fliserens
Har du meget beskidte fliser, eller har du både alger, mos og flisepest på dine fliser, kan du med fordel fjerne det hele på en gang. Fliserens kan bruges til at løsne alle former for snavs på fliserne, så det nemmere kan skrubbes og skylles af.

Terrassevasker
Terrassevaskeren bruges til at fjerne alle former for snavs på dine fliser. En terrassevasker skal tilkobles højtryksrenser.

terrassevasker
  Terrassevaskeren/flisevaskeren ses her tilkoblet en højtryksspuler.

imprægneringsvæske

Imprægneringsvæske
Det er vigtigt at påføre imprægneringsvæske på dine fliser umiddelbart efter at du har renset dem. Imprægnering af dine fliser holder overfladen af fliserne tørre og forhindrer alger, mos og flisepest i at vokse på dine fliser

Rygsprøjte
En rygsprøjte er et rigtig godt værktøj til at påføre og fordele imprægneringsvæske jævnt udover fliserne.

rygsprøjte

Vandekande
En vandekande kan være en stor hjælp til at fordele både fliserens og mosfjerner jævnt ud over fliserne. Den kan også være praktisk at have til at skylle efter med, når du har vasket dine fliser.

vandekande

Skovl/spade
Hvis din græsplæne er vokset ind over din flisebelægning, kan det være nødvendigt at hakke græsset af ved kanten af belægningen en spade. En skovl er også god at have til at fjerne løst møg fra dine fliser.

skovl og spade

Kost
En kost er nødvendig til at feje det løse snavs væk fra fliserne. Den skal også bruges hvis du vil rense dine fliser med fliserens.

kost til brug af fliserens

Sav/hækkeklipper
En sav er god at have til at beskære træer og buske som kaster skygge på fliserne. Tilsvrende skal du bruge en hækkesklipper til at beskære buske og hække, der giver unødvendig meget skygge til dine havefliser.

sav til fliserens

Sammenfatning

Alt afhængig af det problem du oplever på dine fliser, er der forskellige metoder du skal bruge for at få dem pæne igen. Er det f.eks. kun ukrudt eller kun alger du har problmer med, skal du anvende hhv. et ukrudtsmiddel eller et algemiddel. Ønsker du ikke at bruge kemiske midler, kan du som alternativ anvende hhv. en ukrudtsbrænder eller en flisevasker.

Er dine flisebelægninger grimme pga. mange forskellige problemer, kan man vælge at vaske fliserne med flydende fliserens. Vores test viste dog at denne metode ikke kan fjerne flisepest, og fliserne fremstår ikke fuldstændig rene bagefter.

Et alternativ til at vaske fliserne i fliserens, er at montere en flisevasker på din højtryksrenser. Vores test med en fliserenser fra det lokale byggemarked viste, at denne metode gav et væsentligt pænere resultat end at vaske med fliserens. Dog var der stadig flisepest tilbage på fliserne, lige som kraftigt ukrudt stadig sad tilbage mellem fliserne.

En professionel flisevasker er væsentlig kraftigere end den fra byggemarkedet. Resultatet af at anvende det professionelle grej viser derfor også, at alt snavs fjerens med dette udstyr. Både genstridigt flisepest og det kraftige ukrudt mellem fliserne forsvinder med dette udstyr.

Så snart du står med en ren flisebelægning, er det vigtigt at behandle dem med et lag imprægnering. Imprægnering gør fliserne vandafvisende. Og da både flisepest, alger og mos kun kan leve på fliserne, hvis der er vand tilstede, er dette en særdeles god forebyggende metode.